TALA

 

 

 

 

DUKE

SANDRA LEGAZPI

BRUCE

PAN

TALA